EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  ÅRSMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                         30.01.2014

10600 EKENÄS

 

 

 

 

Plats:              Klubblokalen, Kosthållet/Smakis

Närvarande:   8 medlemmar, Tommy Öberg, Leif Ekberg, Thomas Bergman, Viktor Enberg, Tage Ekberg, Herman Friman, Stig-Olof Nordström och Alf Wendelin.

 

 

 

§

1.             Ordförande Viktor Enberg öppnade årsmötet kl 18:31.

 

2.             Prisutdelning för årstävlingen 2013:  1. Tommy Öberg.

2.1.       Närschacksmästerskapet:  1. Tommy Öberg.

2.2.       20 + 20 minuter:   1. Viktor Enberg.

2.3.       2 minuter + 12 sekunder:   1. Rabbe Ståhlberg.

2.4.       Blixtmästerskapet: 1. Tommy Öberg.

2.5.       Prestationsmästerskapet: 1. Herman Friman.

 

3.             Val av mötesfunktionärer:

Ordförande Viktor Enberg

Sekreterare Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

4.             Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

5.             Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

6.             Verksamhetsberättelsen för år 2013 föredrogs och godkändes.

 

7.             Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2013 föredrogs och godkändes.

 

8.             Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

9.             Medlemsavgifter och inskrivningsavgiften godkändes enligt budgetförslaget för år 2014. (Tidigare årsmötesbeslut: Medlemsavgiften för år 2014 skall vara betald före 01.04.2014. Är inte medlemsavgiften betald senast 31.03.2014, är medlem inte berättigad att delta i klubbens turneringar såsom klubbmedlem.

 

10.         Verksamhetsplanen godkändes enligt verksamhetsplanens förslag för år 2014, med 1 tillägg av Herman Friman: EkSK arrangerar en VNSD:s tävling 13.11.2014.

 

11.         Budgeten godkändes enligt budgetförslaget för år 2014.

 

12.         Till styrelse för år 2014 valdes:

          Ordförande                Thomas Bergman

          Viceordförande          Leif Ekberg

          Sekreterare                Alf Wendelin

          Kassör                       Viktor Enberg

          Tävlingsledare             Tommy Öberg

          Suppleanter                Herman Friman  och  Tage Ekberg.

 

13     Till revisorer valdes:  Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

          Till revisorsuppleant valdes Stig-Olof Nordström.

 

14.     Årsmötet avslutades kl 19.00.

 

 

 

Mötesordförande Viktor Enberg                                      Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                                         Protokolljusterare Tage Ekberg