Bokföring år 2013 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVG. WE-TURN.-14 ING. BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
01.01. Ingående balans från 2012 1047,97 75,58 1123,55
01.24. Gravering av pokaler 1 20,00 20,00
01.24. Medlemsavgift, Enberg V 2 40,00 40,00
01.24. Div. 3, km-ersättning, HaSS 3 21,00 21,00
01.24. Spelavgift Friman H 4 40,00 40,00
01.23. Spelavgift, Wendelin A o. M 5a 60,00 60,00
01.28. Medlemsavgift, Bergman T 5b 40,00 40,00
02.08. Medl + spelavgift, Ekberg T 6a 80,00 40,00 40,00
02.15. Medl + spelavgift, Ekberg L 6b 80,00 40,00 40,00
02.26. Bankavgift 6c 0,10 0,10
02.28. Medlemsavgift, Ståglberg R 6d 40,00 40,00
02.09. Div. 3, kaffe VihtSK 7 14,00 14,00
03.09. Kval div. 2, kaffe SalSK 8 14,00 14,00
03.06. Medl + spelavgift, Öberg T 9a 80,00 40,00 40,00
03.26. Bankavgift 9b 0,30 0,30
03.28. Medlemsavgift, Miettinen L 9c 40,00 40,00
04.21. VNSD lag 15 min. 10 40,00 40,00
04.03. Medlemsavgift, Wendelin A 11a 40,00 40,00
04.03. Medlemsavgift, Wendelin M 11b 20,00 20,00
04.19. Medlemsavgift, Miettinen S 11c 40,00 40,00
04.26. Bankavgift 11d 0,20 0,20
05.22. Hyra Axxell ½ 2013 12 150,00 150,00
05.27. Bankavgift 13 0,30 0,30
06.17. Medl.avg. FCSF 2013 14 77,00 77,00
06.07. Banköverföring till Kassan 15a 300,00 300,00
06.11. Raseborg Stad, v-understöd 15b 100,00 100,00
08.01. Deltagaravgift FCSF div. 3 16 50,00 50,00
07.26. Bankavgift 17 0,10 0,10
11.21. Årsavgift EkSK hemsida 2 år 18 74,50 74,50
12.05. Hyra Axxell ½ 2013 19 190,02 190,02
11.28. WE-stöd, AbRaseborg 20 150,00 150,00
12.27. Spelprotokoll 21 45,00 45,00
11.02. Div. 3, kaffe LautSK+KaURA 22 30,00 30,00
12.30. Spelavgifter kontant 23 57,00 57,00
12.02. Banköverföring till Kassan 24a 300,00 300,00
12.13. WE-stöd, EkSparbank 24b 150,00 150,00
12.17. WE-stöd, IDO Kylpyhuone 24c 100,00 100,00
12.27. Bankavgift 24d 1,10 1,10
12.31. Ränta 24e 1,77 1,77
                       
Summa 2069,74 602,10 812,58 725,52 650,62 378,77 77,00 380,00 0,00 400,00 0,00 1123,55
                       
Skillnad 1467,64 87,06 271,85 303,00 400,00 1123,55
                       
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2013
Tävlingsverksamhet -189,00 -189,00
Spelaravgifter 277,00 277,00
Medlemsavgifter -77,00 380,00 303,00
Verksamhet -119,50 -119,50
Hyror -340,02 -340,02
Bankavgifter -2,10 -2,10
Understöd 100,00
WE-Turnering 2014 400,00
Räntor 1,77 1,77
           
Summa -727,62 1158,77 431,15
           
Årsvinst 2013 431,15
           
Balansräkning per 31.12.2013
Vinst från tidigare år 1123,55
Vinst för år 2013 431,15
Summa 1554,70 Ordförande:
 
Kassör:
Kassa 87,06
Ekenäs Sparbank 1467,64
Summa 1554,70
  Verksamhetsgranskare:
Verksamhetsgranskare: