E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2014

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                     380:-

Tävlingsverksamhet                           240:-

Understöd                                    100:-

_______________

 720:-

                           ===============

Veckoslutsturnering:

Deltagaravgifter                    1000:-

Sponsorer                                    250:-

                           _______________

1250:-

                           ===============

Sammanlagt                          1970:-

                                ==========

 

 

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                       80:-

Tävlingsverksamhet                           200:-

Hyror                               340:-         

Verksamhet                          100:-

                           _______________

 720:-

                           ===============

Veckoslutsturnering:

Priser                              500:-

Domare Tocklins utgifter          200:-

Avgifter till FSF                   200:-

Hyra spellokalen                         200:-

Parningsprogrammet                           150:-

                           _______________

1250:-

                           ===============

Sammanlagt                          1970:-

    ===========

 

 

 

 

 

Anmärkningar:

 

Medlemsavgiften föreslås bli 40 € samt 20 € för juniorer och studerande.

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubben betalar startavgiften till FCSF:s div.3 och för 2 lag till VNSD:s lagtävling 15+15 min.

 

Turneringsavgift för 5+5, 2+12 och 20+20 = 2 € / spelkväll, eller 40 € för hela året.

Klubbens juniorer ingen turneringsavgift.

 

Resekostnader ersätts inte av klubben.

 

Lag-FM i blixt betalas i sin helhet av deltagarna.