E K E N Ä S   S C H A C K K L U B B  r.f.

 

 

BUDGETFÖRSLAG FÖR ÅR 2015

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter                   360:-

_______________

                     360:-

                           ===============

 

Veckoslutsturnering:

Deltagaravgifter                 700:-

Sponsorer                         400:-

                           _______________

    1100:-

                           ===============

Sammanlagt                       1460:-

                                ==========

 

 

 

Utgifter

 

Medlemsavgifter                   140:-

Tävlingsverksamhet                200:-

Verksamhet                         220:-

                         _______________

560:-

                         ===============

 

Veckoslutsturnering:

Priser                              500:-

Domare Tocklins utgifter            200:-

Avgifter till FSF                 200:-

                         _______________

     900:-

                         ===============

Sammanlagt                       1460:-

  ===========

 

 

 

 

 

Anmärkningar:

 

Medlemsavgiften föreslås bli 40 € samt 20 € för juniorer och studerande.

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

Klubben betalar startavgiften till FCSF:s div.3 och för 2 lag till VNSD:s lagtävling 15+15 min.