Bokföring år 2014 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVGIFT WE-TURNERING EGET KAPITAL kontroll
Datum Förklaring Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1.1 Ingående balans 1 1467,64   87,06                 1554,70 0
14.1 Bankavg 2   1,20     1,20               0
30.1 Inköp av Swiss manager (kvittas mot Alf och Melanie Wendelins medlems- och spelavgifter och betalas 30 € åt Alf) 3       30,00 150,00 40,00   80,00         0
4.2 WE-stöd Ekenäs Taxi 4 50,00                 50,00     0
6.2 Medlems- och spelavgift Tommy Öberg 5     80,00     40,00   40,00         0
6.2 Medlems- och spelavgift Tage Ekberg 6     80,00     40,00   40,00         0
6.2 Spelavgift Herman Friman 7     40,00     40,00             0
13.2 Medlemsavgift Rabbe Ståhlberg 8 40,00             40,00         0
17.2 Medlems- och spelavgift Leif Ekberg 9 80,00         40,00   40,00         0
3.3 Gravering av pokaler hos Ur Fältmarsch 10   48,00     48,00               0
26.3 Bankavg 11   1,00     1,00               0
1.4 Medlemsavgift Larry Miettinen 12 40,00             40,00         0
2.4 Medlemsavgift Thomas Bergman 13 40,00             40,00         0
28.4 Bankavg 14   2,50     2,50               0
6.5 VNSD lag 15+15 i Åminne 15       40,00 40,00               0
26.5 Bankavg 16   2,70     2,70               0
27.5 Medlemsavgift Viktor Enberg 17 40,00             40,00         0
11.6 Hyra Axxell 18   190,00     190,00               0
26.6 Bankavg 19   2,60     2,60               0
3.7 Schackförbundets medlemsavgift 2014 20   70,00         70,00           0
28.7 Bankavg 21   2,50     2,50               0
15.8 Växelkassa till WE-turnering 22   100,00 100,00                   0
21.8 WE-avgift till schackförbundet 23   205,00     205,00               0
26.8 Bankavg 24   2,50     2,50               0
17.8 WE-turnering (intäkter/utgifter under veckoslutet) 25     412,50           686,00 1098,50     0
26.9 Insättning 26 490,50     490,50                 0
26.9 Bankavg 27   2,50     2,50               0
17.10 Klubblicens 28   50,00     50,00               0
19.10 Deltagaravgift div 3 29   50,00     50,00               0
27.10 Bankavg 30   2,50     2,50               0
26.11 Bankavg 31   2,50     2,50               0
18.12 Div 3 km-ersättning, VihdSK 32       40,00 40,00               0
18.12 Skinkor till skinkblixt 18.12 33       31,10 31,10               0
29.12 Bankavg 34   1,50     1,50               0
31.12 Spelkvällsavgifter under 2014 35     56,00     56,00            
                       
Summa 2248,14 737,00 855,56 631,60 828,10 256,00 70,00 360,00 686,00 1148,50 0,00 1554,70
Skillnad   1511,14   223,96   572,10 290,00   462,50   1554,70  
Ekenäs Schackklubb r.f.
Resultaträkning 1.1.-31.12.2014
Tävlingsverksamhet -259,10 -259,10
Spelaravgifter 256,00 256,00
Medelmsavgifter -70,00 360,00 290,00
Verksamhet -150,00 -150,00
Hyror -190,00 -190,00
Bankavgifter -24,00 -24,00
WE-turnering 2014 257,50 257,50
         
Summa -693,10   873,50   180,40
Vinst 2014   180,40
Balansräkning 31.12.2014
Vinst från tidigare år 1554,70
Vinst för år 2014 180,40
Summa 1735,10 Ordförande:
Kassör:
Kassa 223,96
Bank 1511,14
Summa 1735,10 Verksamhetsgranskare:
Verksamhetsgranskare: