EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            10.01.2013

10650 EKENÄS

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                10.01.2013 kl 17.45

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Melanie Wendelin, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 17.46.

 

2.       Styrelsemötesprotokollet från 22.11.2012 godkändes.

 

3.       Budget- och verksamhetsplanen för 2013 godkändes.

 

4.       Styrelsen godkände bokslutet för 2012. Årsvinsten 60,98.

 

5.       Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.10.

 

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            22.07.2013

10650 EKENÄS

 

 

Plats:              Båssa Nova, Ekenäs

Tid:                10.01.2013 kl 17.45

Närvarande:   Viktor Enberg, Thomas Bergman, Leif Ekberg, Tage Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 18.33.

 

2.       Div. 3: Leif betalar startavgiften för 1 lag, Affe meddelar laguppställningen.

 

3.       Thomas föreslog arrangerandet av en sommarturnering 2014. Utsågs en kommitte vars uppgift är att komma med ett förslag till styrelsen. Valda till kommitten: Thomas Bergman, Ralf Rehn och Alf Wendelin.

 

4.       I kassan 1367,07.

 

5.       Affe informerade om Chess.com och spel- och klubbverksamhet på servern.

 

5.       Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 19.45.

 

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin

 

 

 

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Viktor Enberg                                                                  Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            18.09.2013

10650 EKENÄS

 

 

Plats:              Motel Marine, Ekenäs

Tid:                18.09.2013 kl 18.30

Närvarande:   Viktor Enberg, Thomas Bergman, Leif Ekberg, Tage Ekberg och Tommy Öberg

 

 

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 18.35.

 

2.       Thomas presenterade kommittens plan för sommarturneringen 2014.

 

3.       Styrelsen beslöt att kommitten arrangerar och sköter sommarturneringen 2014.

 

4.       Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 19.45.

 

 

 

Ordförande  Viktor Enberg                        Kassör Leif Ekberg