EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            09.01.2014

10650 EKENÄS

  

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                09.01.2014 kl 17.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Thomas Bergman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

  

§

1.       Ordförande Viktor Enberg öppnade mötet kl 17.30.

 

2.       Resultatet för 2013, Bank 1467,64, kassan 87,06, årsvinst 431,15 (WE-turneringen hämtat 400 €).

 

3.       Budget- och verksamhetsplanen för 2014 uppgörs av ordförande och sekreteraren.

         Klubben betalar startavgiften till VNSD:s 15+15 lag och div. 3. Inga reseersättningar betalas.

         Medlemsavgift 40 / 20 €. Ständig medlem 400 €. Ingen inskrivningsavgift.

         Spelkvällsavgift 2 € / kväll eller 40 € för hela året.

         Verksamheten fortsätter såsom 2013, samt med en weekend turnering i augusti.

 

4.      Viktor sköter om pokalernas gravering för 2014.

 

5.      Klubben inköper parningsprogrammet Swiss-Manager för 150 €.

 

6.      Thomas redogjorde för veckoslutsturneringens målsättningar, 15.-17.08.2014.

 

7.      EkSK:s mångåriga medlem Erik Ståhlberg avled i november 2013. På klubben hölls en tyst minut.

 

8.       Ordförande Viktor Enberg avslutade mötet kl 18.00.

  

Ordförande  Viktor Enberg                        Sekreterare   Alf Wendelin

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            13.02.2014

10650 EKENÄS

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                13.02.2014 kl 18.00

Närvarande:   Thomas Bergman, Leif Ekberg, Viktor Enberg, Tommy Öberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Thomas Bergman öppnade mötet kl 18.00.

 

2.       Mötet konataterades beslutfört.

 

3.       Styrelsen beslöt att Viktor Enberg, vald till klubbens kassör vid årsmötet

          30.1.2014, som i enlighet med klubbens stadgar skall ha tillgång till

          konto IBAN FI16 4052 1050 0128 03 även får öppna nätbankskoder för kontot.

 

4.      Thomas redogjorde för veckoslutsturneringen 15.-17.08.2014 i dagsläge.

 

5.       Ordförande Thomas Bergman avslutade mötet kl. 18.20.

 

Ordförande  Thomas Bergman                                         Sekreterare   Alf Wendelin

 

 

 

EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                    Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            20.08.2014

10650 EKENÄS

 

Plats:              Thomas Bergman, Langansböle

Tid:                20.08.2014 kl 18.00

Närvarande:   Thomas Bergman, Leif Ekberg, Tommy Öberg och Alf Wendelin

 

§

1.       Ordförande Thomas Bergman öppnade mötet kl 18.00.

 

2.       Mötet konataterades beslutfört.

 

3.       Sommarturneringen 15.-17.08.2014:

-         Deltagaravgifter 660, Café 348,50, Sponsorer 550 = 1558,50.

-         Priser 370, Hotell (Tomi) 180, FSF 120, Café 136 =   806,00. Vinst 752,50.

-         Thomas ordnar med varsin SK åt Ralf och Tomi, som tack för hjälpen.

-         Ordförande tackar alla som hjälpt till att genomföra en lyckad turnering.

 

4.      Arr. av Sommarturnering 2015. Vi undersöker tidpunkt och spelform.

          Vi strävar efter att få egna medlemmar på domar- och arrangörskurs.

 

5.       Klubben anmäler sig till div. 3.

 

6.       Klubben har ny spellokal från 01.09.2014, Ungdomsgården i Ekenäs.

          Utrymme för 12 spelare. 2 par nycklar, Tommy och Affe handhar.

          Info till spelare och klubbar, Affe sköter.

 

7.       Målsättning att klubben arr. VNSD:s 15+15 min. individuellt 25.11.2014? i Karis.

          Affe underhandlar om samarbete med Karis URA.

 

8.       18.12.2014 arrangeras i samband med månadsblixten Ekenäs Öppna Mästerskap.

          Priser: 2 skinkrullor á ca. 3 kg. En till segraren och den andra lottas. Startavgift 3 €.

 

9.       Ordförande Thomas Bergman avslutade mötet kl. 19.10.

 

Ordförande  Thomas Bergman                                         Sekreterare   Alf Wendelin