EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            08.01.2015

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                08.01.2015 kl. 17.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Viktor Enberg, Thomas Bergman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Thomas Bergman öppnade mötet kl 17.30.

 

2.       Viktor Enberg presenterade resultatet och bokföringen för 2014.

 

3.       Budget- och verksamhetsplanen för 2015 uppgörs av ordförande, sekreteraren och kassören.

         Klubben betalar startavgiften till VNSD:s 15+15 lag. Inga reseersättningar betalas.

         Medlemsavgift 40 / 20 €. Ständig medlem 400 €. Ingen inskrivningsavgift.

          Ingen spelavgift uppbärs på spelkvällarna.

         Verksamheten fortsätter på spelkvällarna såsom 2014

          Styrelsens föreslår för årsmötet att sommarturneringen ordnas i augusti 2015.

          Styrelsen föreslår att klubben inte deltar i div. 3, på grund av brist på spelare till laget.

 

4.       Årsmötet arrangeras 29.01.2015 kl. 18.30.

 

5.       Ordförande Thomas Bergman avslutade mötet kl. 18.10.

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Thomas Bergman                                         Sekreterare   Alf Wendelin