EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2013
                               
  Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-  
  schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING  
  Tommy Öberg 10,0 4,0 7,0 5,0   26,0   70,0   1  
  Viktor Enberg 9,0 7,0 4,0 4,0   24,0   58,5   2  
  Leif Ekberg 5,5 6,0 6,0 6,0   23,5   63,0   3  
  Alf Wendelin 8,0 5,0 3,0 3,0   19,0   33,5   4  
  Rabbe Ståhlberg   3,0 5,0 7,0   15,0   51,5   5  
  Herman Friman 5,5 2,0   1,5   9,0   16,8   6  
  Tage Ekberg 4,0 1,0 2,0 1,5   8,5   20,3   7  
  Thomas Bergman 7,0         7,0   7,0   8  
  Stig-Olof Nordström     1,0     1,0   4,5   9  
  Melanie Wendelin           0,0   3,0   10  
                         
                               
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2013
                               
  Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P  
  75+30 Tommy Öberg 5,0   1   10  
  Enberg Viktor 4,5   2   9  
  Wendelin Alf 3,5   3   8  
  Bergman Thomas 2,5   4   7  
  Ekberg Leif 2,0   5   5,5  
  Friman Herman 2,0   6   5,5  
  Ekberg Tage 1,5   7   4  
               
                               
                               
  Feb Mar Okt Nov Poäng Plac  
  20+20 Viktor Enberg 4,5 5 4 5   14,5   1  
    Leif Ekberg 4,5   2,5 3   10,0   2  
    Alf Wendelin 2 4 2,5 3   9,5   3  
    Tommy Öberg 3 3 0,33 3   9,0   4  
    Rabbe Ståhlberg     5     5,0   5  
    Herman Friman 0,5 2 0,33     2,8   6  
    Tage Ekberg 0,5   0,33 1   1,8   7  
                       
                       
                       
                       
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  5+5 Tommy Öberg 4 5   5 5 4 5 4   28,0   1  
    Leif Ekberg 5 3 4   2 3 3 5   23,0   2  
    Rabbe Ståhlberg     5 4 3 5 4     21,0   3  
    Viktor Enberg 3 4   3 4     3   17,0   4  
    Alf Wendelin 2 1 2   1 2 1     9,0   5  
    Tage Ekberg   2 1     1 2 2   8,0   6  
    Stig -Olof Nordström     3 1,5           4,5   7  
    Herman Friman 1             1   2,0   8  
    Melanie Wendelin       1,5           1,5   9  
                               
                               
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  2+12 Rabbe Ståhlberg   4 5 4,5 4,5 4   3,5   25,5   1  
    Leif Ekberg 4 5   1,5 4,5 2,5 5 3,5   24,5   2  
    Tommy Öberg 5 3 3 3 2,5 2,5 4 5   23,0   3  
    Viktor Enberg     4 4,5 2,5 5   2   18,0   4  
    Alf Wendelin 2 2 2   1         7,0   5  
    Tage Ekberg 3   0,5       3     6,5   6  
    Herman Friman 0,5   0,5 1,5   1 2 1   6,5   7  
    Melanie Wendelin 0,5 1               1,5   8