EKENÄS SCHACKKLUBB ÅRSTÄVLING 2014
                               
  Slutliga poäng När- ÅRS- Del- PLACE-  
  schack 20+20 5+5 2+12 POÄNG poäng RING  
  Viktor Enberg 10,0 6,0 5,0 7,0   28,0   68,5   1  
  Tommy Öberg 7,0 5,0 7,0 6,0   25,0   68,5   2  
  Rabbe Ståhlberg   7,0 6,0 5,0   18,0   52,5   3  
  Alf Wendelin 7,0 4,0 3,0 4,0   18,0   43,0   4  
  Leif Ekberg 5,0 1,5 4,0 3,0   13,5   44,0   5  
  Thomas Bergman 9,0   2,0 1,0   12,0   21,3   6  
  Herman Friman 7,0 3,0   1,0   11,0   18,3   7  
  Tage Ekberg 4,0 1,5 1,0 1,0   7,5   19,3   8  
                         
                         
                         
                               
EKSK Deltävlingspoäng till årstävlingen 2014
                               
  Klubbmästerskapet Poäng Plac Å-P  
  75+30 Enberg Viktor 5,0   1   10  
  Bergman Thomas 4,0   2   9  
  Tommy Öberg 3,0   3   7  
  Wendelin Alf 3,0   4   7  
  Friman Herman 3,0   5   7  
  Ekberg Leif 2,0   6   5  
  Ekberg Tage 1,0   7   4  
               
                               
                               
  Feb Mar Okt Nov Poäng Plac  
  20+20 Rabbe Ståhlberg 4,5 5 3     12,5   1  
    Viktor Enberg   4 4 3   11,0   2  
    Tommy Öberg 4,5   5     9,5   3  
    Alf Wendelin 2,5 1,5 1,5 4,5   8,5   4  
    Herman Friman   1,5   4,5   6,0   5  
    Leif Ekberg 2,5   1,5 1   5,0   6  
    Tage Ekberg   3   2   5,0   7  
    Thomas Bergman 1         1,0   8  
                       
                       
                       
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  5+5 Tommy Öberg 1,5 5   5 5 5 5 5   30,0   1  
    Rabbe Ståhlberg 5     4 4 4 4     21,0   2  
    Viktor Enberg 3 4 5 2,5 1,5 3   3   20,5   3  
    Leif Ekberg 1,5 2   2,5 3 2 3 4   16,5   4  
    Alf Wendelin   1 3 1 1,5 1 2 1   9,5   5  
    Thomas Bergman 4   4             8,0   6  
    Tage Ekberg   3 1       1 2   7,0   7  
    Herman Friman     2             2,0   8  
                               
                               
                               
                               
                               
  Jan Feb Mar Apr Sep Okt Nov Dec Poäng Plac  
  2+12 Viktor Enberg 4 4 4,5   5 5 4,5     27,0   1  
    Tommy Öberg 3 2,5 4,5 4   3,5 1 4,5   22,0   2  
    Rabbe Ståhlberg   5 0,5 5 4     4,5   19,0   3  
    Alf Wendelin 2 1 3 3 2,5   4,5 3   18,0   4  
    Leif Ekberg 5 2,5 0,5   2,5 3,5 3 1   17,5   5  
    Herman Friman       0,3   3       3,3   6  
    Tage Ekberg       0,3 1   2     3,3   7  
    Thomas Bergman 1     0,3       2   3,3   8