EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Spelare 1 2 3 4 5 6 7 Poäng     Placering
1   Öberg Tommy   1 0,5 0 1 0 0,5 3,0     3
2   Ekberg Tage 0   0 1 0 0 0 1,0     7
3   Bergman Thomas 0,5 1   1 0,5 1 0 4,0     2
4   Ekberg Leif 1 0 0   0 0,5 0,5 2,0     6
5   Wendelin Alf 0 1 0,5 1   0,5 0 3,0     4
6   Friman Herman 1 1 0 0,5 0,5   0 3,0     4
7   Enberg Viktor 0,5 1 1 0,5 1 1   5,0     1
8                          
9                               0,0     8
10                               0     8
11                               0     8
12                               0     8
13                               0     8
14                               0     8
EkSK Klubbmästerskap i närschack  2014  speltid 1 h 15 min. + 30 sek. / drag
Rond 1, 14.02.2014 Rond 2, 13.03.2014 Rond 3, 18.09.2014
Tage - Viktor 0  -  1 Herman - Leif ½ - ½ Thomas - Tommy ½ - ½
Thomas - Herman 1  -  0 Viktor - Thomas 1  -  0 Leif - Viktor ½ - ½
Leif - Alf 0  -  1 Tommy - Tage 1  -  0 Alf - Herman ½ - ½
Tommy frirond Alf frirond Tage frirond
Rond 4, 25.09.2014 Rond 5, 09.10.2014 Rond 6, 23.01.2014
Viktor - Alf 1  -  0 Leif - Tage 0  -  1 Tage - Alf 0  -  1
Tommy - Leif 0  -  1 Alf - Tommy 0  -  1 Tommy - Herman 0  -  1
Tage - Thomas 0  -  1 Herman - Viktor 0  -  1 Thomas- Leif 1  -  0
Herman frirond Thomas frirond Viktor frirond
Rond 7, 23.10.2014.
Alf - Thomas ½ - ½
Herman - Tage 1  -  0
Viktor - Tommy ½ - ½
Leif frirond