EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.BANK
KASSA
VERKSAMHET MEDLEMSAVGIFT WE-TURNERING EGET KAPITAL
kontroll
Nr Datum Förklaring Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
1 1.1.2015 Ingående balans 1511,14
223,961735,10
0
2 26.1.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
1,50

1,500
3 16.2.2015 Gravering av pokaler hos Ur Fältmarsch
36,00

36,000
4 26.2.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
1,50

1,500
5 3.3.2015 Sponsor till WE-turnering Alf och S-O 150,00150,00


0
6 23.3.2015 Medlemsavgift Rabbe Ståhlberg 40,00

40,00
0
7 23.3.2015 Sponsor till WE-turnering Andelsbanken 150,00150,00


0
8 25.3.2015 Medlemsavgift Thomas Bergman 40,00

40,00
0
9 26.3.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
6,70

6,700
10 27.3.2015 Medlemsavgift Tage Ekberg 40,00

40,00
0
11 30.3.2015 Medlemsavgift Tommy Öberg 40,00

40,00
0
12 11.4.2015 VNSD lag 15+15 i Åminne


50,00 50,000
13 1.4.2015 Medlemsavgift Leif Ekberg 40,00

40,00
0
14 6.4.2015 Sponsor till WE-turnering Rådhuset 150,00150,00


0
15 8.4.2015 Medlemsavgift Viktor Enberg 40,00

40,00
0
16 19.4.2015 Avgift till SSL
70,0070,00

0
17 27.4.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
7,10

7,100
18 26.5.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
7,10

7,100
19 22.6.2015 Sponsor till WE-turnering Sparbanken 150,00150,00


0
20 26.6.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
5,00

5,000
21 27.7.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
6,70

6,700
22 29.7.2015 Sponsor till WE-turnering Taxi 50,0050,00


0
23 26.8.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
6,60

6,600
24 28.8.2015 Växelpengar till WE-turnering
200,00 200,00

0
25 31.8.2015 WE avgifter till förbundet
127,50

127,500
26 1.9.2015 Kassa WE-turnering 384,05
92,50 384,05
92,50


0
27 7.9.2015 Hemsidans årsavgift
54,12

54,120
28 28.9.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
6,80

6,800
29 26.10.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
12,80

12,800
30 26.11.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
5,00

5,000
31 28.12.2015 Serviceavgifter Ekenäs Sparbank
5,00

5,000
32 17.12.2015 Spelaravgifter Ekenäs öppna blixtmästerskap

30,00

30,00


0
33 17.12.2015 Skinkor till öppna blixtmästerskapet


39,65 39,650


Summa 2785,19 559,42 546,46 473,70 251,57 30,00 70,00 240,00 127,50 742,50 0,00 1735,10


Skillnad
2225,77
72,76
221,57 170,00
615,00
1735,10Ekenäs Schackklubb r.f.Resultaträkning 1.1.-31.12.2015

Verksamhet -90,12


-90,12Tävlingsverksamhet -89,65
30,00
-59,65


Serviceavgifter Ekenäs Sparbank -71,80


-71,80


Medelmsavgifter

170,00
170,00WE-turnering 2015

615,00
615,00Summa -251,57
815,00
563,43


Vinst 2015
563,43
Balansräkning 31.12.2015

Vinst från tidigare år 1735,10Vinst för år 2015 563,43

Summa 2298,53
Ordförande:


Kassör:Kassa 72,76

Bank 2225,77

Summa 2298,53
Verksamhetsgranskare:

Verksamhetsgranskare: