EKENÄS SCHACKKLUBB

TÄVLINGSRESULTAT 2016

 

 

Årstävling 2016

1. Ståhlberg Rabbe        29,5     (70,5)

2. Öberg Tommy            25,0     (64,0)

3. Ekberg Leif            22,0     (60,0)

4. Enberg Viktor          21,0     (51,8)

5. Wendelin Alf           14,5     (39,0)

6. Ekberg Tage            12,0     (26,5)

7. Friman Herman          7,0     (13,0)

8. Bergman Thomas         1,0     ( 6,8)

9. Nordström Stig-Olof    1,0     ( 6,0)

 

 

Prestationstävling 2016

1. Ståhlberg Rabbe        46,0

2. Wendelin Alf           43,0

3. Ekberg Tage            42,0

4. Friman Herman          40,5

5. Ekberg Leif            40,0

6. Nordström Stig-Olof    28,0

7. Öberg Tommy            20,0

8. Bergman Thomas         1,0

9. Enberg Viktor          0,0

 

 

Klubbmästerskap i närschack 2016, speltid 1h 15min. + 30sek./drag.

1. Enberg Viktor          1857     5.0      15.00    0.0      5

2. Ståhlberg Rabbe        1704     3.5      13.50    0.0      2

3. Öberg Tommy            1940     3.0      8.75    0.0      2

4. Ekberg Tage            1635     2.5      8.00    0.0      0

5. Friman Herman          1537     2.5      7.50    0.5      1

5. Ekberg Leif            1814     2.5      7.50    0.5      1

7. Wendelin Alf           1716     2.0      7.25    0.0      1

 

 

EKENÄS ÖPPNA MÄSTERSKAP 15+15 MIN. 28.04.2016

1. Rabbe Ståhlberg       3,0 / 4   5,00    1704 / 1928 = +224

2. Tommy Öberg           3,0       4,00    1940 / 1869 = - 71

3. Leif Ekberg           2,5               1826 / 1799 = - 27

4. Tage Ekberg           1,5               1635 / 1665 = + 30

5. Herman Friman         0,0               1537 /  976 = -561

Chess-Results Server

 

 

Ekenäs öppna BlixtMästerskap 2016, 5+5 min., 29.12.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       11,5 / 14         1968 / 2072 = +104

2. Tommy Öberg           11,0     50= I    2052 / 2028 = - 24

3. Viktor Enberg          9,5              1939 / 1947 = +  8

4. Henrik Järnström       9,0     50= II   1902 / 1919 = + 17

5. Leif Ekberg            7,0     65= I    1891 / 1821 = - 70

6. Alf Wendelin           4,0     65= II   1728 / 1687 = - 41

7. Herman Friman          2,5     65= III  1638 / 1595 = - 43

8. Rasmus Lindqvist       1,5              1500 / 1526 = + 26

Chess-Results Server

 

 

Månadsblixtar

 

01/2016,  5 + 5 min.,  21.01.2016.

1. Viktor Enberg        10,5 / 12          1960 / 2126 = +166

2. Tommy Öberg           8,5      43,50    2006 / 1940 = - 66

3. Rabbe Ståhlberg       8,5      36,25    1855 / 1965 = +110

4. Alf Wendelin          6,5               1728 / 1857 = +129

5. Leif Ekberg           5,0               1894 / 1744 = -150

6. Tage Ekberg           2,0               1616 / 1574 = - 42

7. Herman Friman         1,0               1638 / 1442 = -196

Chess-Results Server

 

 

02/2016,  5 + 5 min.,  18.02.2016.

1. Tommy Öberg           9,0 / 10          2006 / 2074 = + 68

2. Leif Ekberg           8,5               1894 / 2026 = +132

3. Stig-Olof Nordström   5,0               1663 / 1776 = +113

4. Tage Ekberg           3,0               1616 / 1637 = + 21

5. Alf Wendelin          2,5               1728 / 1570 = -158

6. Herman Friman         2,0               1638 / 1541 = - 97

Chess-Results Server

 

03/2016,  5 + 5 min.,  17.03.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       9,0 / 12          1855 / 1943 = + 88

2. Viktor Enberg         8,0               1960 / 1857 = -103

3. Alf Wendelin          7,5      40,25    1728 / 1866 = +138

4. Tage Ekberg           7,5      32,75    1616 / 1885 = +269

5. Leif Ekberg           7,0               1894 / 1800 = - 94

6. Stig-Olof Nordström   2,0               1663 / 1509 = -154

7. Herman Friman         1,0               1638 / 1385 = -253

Chess-Results Server

 

04/2016,  5 + 5 min.,  21.04.2016.

1. Tommy Öberg           9,5 / 10          2006 / 2263 = +257

2. Rabbe Ståhlberg       7,0               1855 / 1972 = +117

3. Viktor Enberg         5,0      20,75    1960 / 1802 = -158

4. Leif Ekberg           5,0      12,00    1894 / 1815 = - 79

5. Tage Ekberg           2,5               1616 / 1678 = + 62

6. Herman Friman         1,0               1638 / 1500 = -138

Chess-Results Server

 

05/2016, 5 + 5 min., 15.09.2016.

1. Viktor Enberg         6,0      21,25    1939 / 1928 = - 11

2. Leif Ekberg           6,0      16,75    1891 / 1940 = + 49

3. Alf Wendelin          4,5               1728 / 1831 = +103

4. Tage Ekberg           2,0               1684 / 1606 = - 78

5. Herman Friman         1,5               1638 / 1560 = - 78

Chess-Results Server

 

06/2016, 5 + 5 min., 20.10.2016.

1. Tommy Öberg          12,0 / 12 !        2052 / 2561 = +509

2. Leif Ekberg           8,5               1891 / 1945 = + 54

3. Viktor Enberg         8,0               1939 / 1904 = - 35

4. Alf Wendelin          6,5               1728 / 1844 = +116

5. Tage Ekberg           4,5               1684 / 1735 = + 51

6. Stig-Olof Nordström   2,5               1683 / 1592 = - 91

7. Herman Friman         0,0               1638 / 1030 = -608

Chess-Results Server

 

07/2016, 5 + 5 min., 17.11.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       9,5 / 10          1968 / 2195 = +227

2. Leif Ekberg           7,0      24,50    1891 / 1889 = -  2

3. Alf Wendelin          7,0      20,00    1728 / 1922 = +194

4. Stig-Olof Nordström   4,0               1683 / 1710 = + 27

5. Tage Ekberg           2,0               1684 / 1542 = -142

6. Herman Friman         0,5               1638 / 1321 = -317

Chess-Results Server

 

08/2016, 5 + 5 min., 15.12.2016.

1. Rabbe Ståhlberg      10,0 / 10 !        1968 / 2598 = +630

2. Leif Ekberg           7,0      19,00    1891 / 1963 = + 72

2. Tommy Öberg           7,0      19,00    2052 / 1931 = -121

4. Alf Wendelin          2,5       4,75    1728 / 1653 = - 75

5. Stig-Olof Nordström   2,5       3,25    1683 / 1662 = - 21

6. Herman Friman         1,0               1638 / 1498 = -140

Chess-Results Server

 

 

2 min. + 12 sek. / drag

 

01/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 07.01.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       5,5 / 7           1704 / 1999 = +295

2. Thomas Bergman        5,0               1883 / 1901 = + 18

3. Viktor Enberg         4,0               1857 / 1797 = - 60

4. Tage Ekberg           3,5               1635 / 1779 = +144

5. Alf Wendelin          3,0      10,25    1716 / 1717 = +  1

6. Leif Ekberg           3,0       8,50    1814 / 1703 = -111

7. Tommy Öberg           2,5               1940 / 1633 = -307

8. Herman Friman         1,5               1537 / 1653 = +116

Chess-Results Server

 

02/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 04.02.2016.

1. Leif Ekberg           5,5 / 7           1821 / 1980 = +159

2. Tommy Öberg           5,0               1940 / 1891 = - 49

3. Rabbe Ståhlberg       4,5               1704 / 1869 = +165

4. Thomas Bergman        3,5      12,75    1883 / 1742 = -141

5. Alf Wendelin          3,5      10,50    1697 / 1768 = + 71

6. Viktor Enberg         3,5       7,75    1857 / 1745 = -112

7. Tage Ekberg           1,5               1635 / 1547 = - 88

8. Herman Friman         1,0               1537 / 1482 = - 55

Chess-Results Server

 

03/2016,  2 min. + 12 sek./drag,  03.03.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       5,0 / 6  12,00    1704 / 2011 = +307

2. Tommy Öberg           5,0      11,00    1940 / 1971 = + 31

3. Viktor Enberg         4,0               1857 / 1837 = - 20

4. Alf Wendelin          2,5               1706 / 1680 = - 26

5. Tage Ekberg           2,0               1635 / 1624 = - 11

6. Herman Friman         1,5               1537 / 1573 = + 36

7. Stig-Olof Nordström   1,0               1751 / 1457 = -294

Chess-Results Server

 

04/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 07.04.2016.

1. Viktor Enberg         6,0 / 7           1857 / 2070 = +213

2. Tommi Laaksovuori     5,0      15,50    1764 / 1932 = +168

3. Tommy Öberg           5,0      13,75    1940 / 1907 = - 33

4. Tage Ekberg           3,5       9,75    1635 / 1793 = +158

5. Leif Ekberg           3,5       7,00    1826 / 1765 = - 61

6. Alf Wendelin          3,0               1706 / 1732 = + 26

7. Rabbe Ståhlberg       1,5               1704 / 1553 = -151

8. Stig-Olof Nordström   0,5               1751 / 1354 = -397

Chess-Results Server

 

05/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 01.09.2016.

1. Rabbe Ståhlberg        5,0 / 5 !         1704 / 2529 = +825

2. Tommy Öberg            3,0       5,00    1940 / 1754 = -186

3. Leif Ekberg            3,0       4,00    1826 / 1776 = - 50

4. Herman Friman          2,0               1537 / 1690 = +153

5. Alf Wendelin           1,0       2,00    1706 / 1488 = -218

6. Tage Ekberg            1,0       1,00    1635 / 1503 = -132

Chess-Results Server

 

06/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 06.10.2016.

1. Tommy Öberg            5,0 / 5 !         1940 / 2480 = +540

2. Rabbe Ståhlberg        3,0       5,25    1704 / 1799 = + 95

3. Leif Ekberg            3,0       4,00    1807 / 1778 = - 29

4. Alf Wendelin           2,5               1716 / 1725 = +  9

5. Herman Friman          1,0               1537 / 1520 = - 17

6. Tage Ekberg            0,5               1635 / 1375 = -260

Chess-Results Server

 

07/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 03.11.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       7,0 / 7 !         1704 / 2551 = +847

2. Viktor Enberg         5,5               1857 / 1959 = +102

3. Alf Wendelin          4,5      9,25  1  1729 / 1849 = +120

4. Leif Ekberg           4,5      9,25  0  1807 / 1838 = + 31

5. Tommy Öberg           3,5               1940 / 1717 = -223

6. Tage Ekberg           2,0               1635 / 1603 = - 32

7. Herman Friman         1,0               1537 / 1466 = - 71

8. Stig-Olof Nordström   0,0               1751 /  944 = -807

Chess-Results Server

 

08/2016, 2 min. + 12 sek./drag, 01.12.2016.

1. Tommy Öberg           4,0 / 4 !         1940 / 2477 = +537

2. Alf Wendelin          3,0               1729 / 1923 = +194

3. Leif Ekberg           2,0               1807 / 1710 = - 97

4. Herman Friman         1,0               1537 / 1585 = + 48

5. Tage Ekberg           0,0               1635 /  953 = -682

Chess-Results Server

 

 

20 + 20 min.

 

01/2016, 20 + 20 min., 25.02.2016.

1. Viktor Enberg         6,0  / 7          1857 / 2056 = +199

2. Rabbe Ståhlberg       5,0               1704 / 1927 = +223

3. Tommy Öberg           4,5      11,75    1940 / 1837 = -103

4. Thomas Bergman        4,5      10,75    1883 / 1846 = - 37

5. Alf Wendelin          3,5               1706 / 1769 = + 63

6. Leif Ekberg           2,5               1826 / 1650 = -176

7. Tage Ekberg           2,0               1635 / 1621 = - 14

8. Herman Friman         0,0               1537 /  993 = -544

Chess-Results Server

 

02/2016, 20 + 20 min., 31.03.2016.

1. Leif Ekberg           3,0 / 4   5,25    1826 / 1939 = +113

2. Tommy Öberg           3,0       4,00    1940 / 1911 = - 29

3. Rabbe Ståhlberg       2,5               1704 / 1872 = +168

4. Alf Wendelin          1,0               1706 / 1583 = -123

5. Tage Ekberg           0,5               1635 / 1472 = -163

Chess-Results Server

 

03/2016, 20 + 20 min., 29.10.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       3,5 / 5   8,00    1704 / 1923 = +219

2. Alf Wendelin          3,5       7,00    1729 / 1918 = +189

3. Leif Ekberg           3,5       6,25    1807 / 1902 = + 95

4. Viktor Enberg         2,0               1857 / 1671 = -186

5. Tommy Öberg           1,5               1940 / 1578 = -362

6. Herman Friman         1,0               1537 / 1567 = + 30

Chess-Results Server

 

04/2016, 20 + 20 min., 24.11.2016.

1. Rabbe Ståhlberg       3,5 / 4           1704 / 2013 = +309

2. Leif Ekberg           3,0               1807 / 1844 = + 37

3. Tage Ekberg           2,0               1635 / 1694 = + 59

4. Alf Wendelin          1,5               1729 / 1584 = -145

5. Herman Friman         0,0               1537 /  919 = -618

Chess-Results Server

 

 

 

Övriga turneringar:

 

 

Årsmötesblixt, 5 + 5 min., 28.01.2016

1. Rabbe Ståhlberg      14,5 / 16          1855 / 2190 = +335

2. Tommy Öberg          11,5               2006 / 1954 = - 52

3. Viktor Enberg        10,0               1960 / 1889 = - 71

4. Thomas Bergman        9,0               1952 / 1838 = -114

5. Alf Wendelin          8,5               1728 / 1844 = +116

6. Leif Ekberg           7,5               1894 / 1781 = -113

7. Tage Ekberg           5,0               1616 / 1696 = + 80

8. Stig-Olof Nordström   4,0               1663 / 1638 = - 25

9. Herman Friman         2,0               1638 / 1512 = -126

Chess-Results Server

 

 

Träningsturnering 10 + 10 min., 13.10.2016.

1. Leif Ekberg            6,0 / 6 !

2. Alf Wendelin           4,0

3. Tage Ekberg            2,0

4. Herman Friman          0,0

 

 

Skinkblixt 2016, 5 + 5 min., 22.12.2016.

1. Thomas Bergman       11,5 / 14          1902 / 2105 = +203

2. Rabbe Ståhlberg      11,0               1968 / 2063 = + 95

3. Tommy Öberg           9,5               2052 / 1954 = - 98

4. Alf Wendelin          7,5      32,75    1728 / 1897 = +169

5. Leif Ekberg           7,5      31,75    1891 / 1873 = - 18

6. Viktor Enberg         7,0               1939 / 1837 = -102

7. Stig-Olof Nordström   1,5               1683 / 1523 = -160

8. Herman Friman         0,5               1638 / 1379 = -259

Chess-Results Server

 

 

LIONS XXII schack FM 15+15 min. 01.10.2016


Lions Club SM-turnaus 2016

Lions Lag FM 2016

1. Ekenäs     10,5

2. Ylihärmä    7,0

3. Vammala     6,5

 Chess-Results Server

 

 

Resultat 06.-07.08.2016 FM Lagblixt:

 

EkSK1 grupp D 06.08.2016, EkSK1 grupp 2 07.08.2016.

 

EkSK2 grupp F 06.08.2016, EkSK2 grupp 5 07.08.2016.

 

  25. EkSK 1 (Snittranking:1929 / TB1: 58 / TB2: 37)

Bord

 

Namn

Rating

Nation

Fide-ID

Poäng

Partier

1

 

Öberg Tommy

2006

FIN

508446

13,0

24,0

2

 

Enberg Viktor

1960

FIN

506540

14,0

24,0

3

 

Ståhlberg Rabbe

1855

FIN

 

16,0

24,0

4

 

Ekberg Leif

1894

FIN

506826

15,0

24,0

 

13. EkSK 1 (Snittranking:1929 / TB1: 56,5 / TB2: 32)

Bord

 

Namn

Rating

Nation

Fide-ID

Poäng

Partier

1

 

Öberg Tommy

2006

FIN

508446

14,5

27,0

2

 

Enberg Viktor

1960

FIN

506540

11,0

27,0

3

 

Ståhlberg Rabbe

1855

FIN

 

16,0

27,0

4

 

Ekberg Leif

1894

FIN

506826

15,0

27,0

 

  18. EkSK 2 (Snittranking:1687 / TB1: 35 / TB2: 15)

Bord

 

Namn

Rating

Nation

Fide-ID

Poäng

Partier

1

 

Berglund Risto

1867

FIN

 

7,5

25,0

2

 

Ekberg Tage

1616

FIN

 

5,0

25,0

3

 

Öberg Peter

1600

SWE

 

12,0

25,0

4

 

Nordström Stig-Olof

1663

FIN

 

10,5

25,0

 

  16. EkSK 2 (Snittranking:1687 / TB1: 50 / TB2: 28)

Bord

 

Namn

Rating

Nation

Fide-ID

Poäng

Partier

1

 

Berglund Risto

1867

FIN

 

13,5

20,0

2

 

Ekberg Tage

1616

FIN

 

10,5

20,0

3

 

Öberg Peter

1600

SWE

 

14,0

20,0

4

 

Nordström Stig-Olof

1663

FIN

 

12,0

20,0

 

Personliga PELO efter FM Lagblixt:

Öberg Tommy          2006 -> 2052

Ståhlberg Rabbe      1855 -> 1968

Enberg Viktor        1960 -> 1939

Bergman Thomas       1952 -> 1902

Ekberg Leif          1894 -> 1891

Berglund Risto       1867 -> 1875

Öberg Peter               -> 1841

Ekberg Tage          1616 -> 1684

Nordström Stig-Olof  1663 -> 1683

 


Matin päivän turnaus 2016 A-ryhmä

 

INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL "ISLA DE LA TOJA-O GROVE"

INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL "ISLA DE LA TOJA-O GROVE"