EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.              ÅRSMÖTESPROTOKOLL

FO-nummer:  3023586-3

Alf Wendelin +358 400475660               Ekenäs

alf.wendelin@dlc.fi

Sundwallsvägen 1                                     27.01.2022

10650 EKENÄS                                        ekenas.schackklubb@pp.inet.fi

 

Plats:            Bowlinghallen, 10600 EKENÄS.

 

Närvarande: Tommy Öberg, Leif Ekberg, Tage Ekberg, Viktor

  Enberg, Rabbe Ståhlberg och Alf Wendelin.

 

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade årsmötet kl 18:00.

 

Årstävlingen 2021:       1. Tommy Öberg 28,0.  2. Rabbe Ståhlberg 24,5. 

3. Larry Miettinen. 24,0.

 

20’+ 0”:                         1. Tommy Öberg 22,0.  2. Rabbe Ståhlberg 17,0.

3. Leif Ekberg.     16,0.

 

2’+12”:                          1. Tommy Öberg 27,0. 2. Rabbe Ståhlberg 18,0. 

2. Larry Miettinen. 18,0.

 

5’+ 0”:                            1. Rabbe Ståhlberg.23,0. 2. Larry Miettinen 21,0. 

2. Tommy Öberg.     21,0.

 

3’+ 2”:                            1. Tommy Öberg.    24,0. 2. Larry Miettinen 20,5. 

3. Leif Ekberg.     19,5.         

 

 

Val av mötesfunktionärer: Ordf. Rabbe Ståhlberg, Sekr. Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

Verksamhetsberättelsen för år 2021 föredrogs och godkändes.

 

Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2021 föredrogs och godkändes.

 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsplanen för år 2022 godkändes. Bilaga

 

 

Medlemsavgift 50 € och budgetförslaget för år 2022 godkändes

efter korrigering. Bilaga

 

 

Fastställandet av användningsrätter för Ekenäs

Schackklubb r.f.:s bankkonto på Ekenäs Sparbank:

Klubbens Ordförande och Kassör, skilt för sig.

(Rabbe Ståhlberg och Leif Ekberg)

 

 

Till styrelsen för år 2022 valdes:

Ordförande                   Rabbe Ståhlberg

Viceordförande            Tage Ekberg    

Sekreterare                   Alf Wendelin   

Kassör                          Leif Ekberg    

Tävlingsledare              Tommy Öberg    

Suppleant                     Tom Holmén

Suppleant                     Viktor Enberg

 

 

Verksamhetsgranskare valdes: Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

Till suppleant för verksamhetsgranskarna valdes Peter Öberg.

 

 

Årsmötet avslutades kl. 18.30.

 

 

 

 

Mötesordförande Rabbe Ståhlberg         Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                 Protokolljusterare Tage Ekberg