EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.              ÅRSMÖTESPROTOKOLL

FO-nummer:  3023586-3

Alf Wendelin +358 400475660               Ekenäs

alf.wendelin@dlc.fi

Sundwallsvägen 1                                     02.02.2023

10650 EKENÄS                                        ekenas.schackklubb@pp.inet.fi

 

Plats:            UNCAN, 10600 EKENÄS.

 

Närvarande: Tommy Öberg, Leif Ekberg, Tage Ekberg, Tom Holmén,

                     Rabbe Ståhlberg och Alf Wendelin.

 

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade årsmötet kl 18:39.

 

Årstävlingen 2022:       1. Rabbe Ståhlberg 29,0.   2. Leif Ekberg 26,0.

3. Tommy Öberg 24,0.

 

15’+ 0”:                         1. Rabbe Ståhlberg 27,5.   2. Leif Ekberg 22,0.

3. Tommy Öberg 19,0.

 

5’+3”:                             1. Rabbe Ståhlberg 28,0.   2. Tommy Öberg 27,0. 

3. Leif Ekberg 19,0.

 

5’+ 0”:                            1. Rabbe Ståhlberg 33,5.   2. Tommy Öberg 29,5. 

3. Leif Ekberg 17,5.

 

3’+ 2”:                            1. Leif Ekberg 17,5.   2. Tom Holmén 16,5. 

3. Rabbe Ståhlberg 15,0.         

 

 

Val av mötesfunktionärer: Ordf. Rabbe Ståhlberg, Sekr. Alf Wendelin

Protokolljusterare och rösträknare Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

Verksamhetsberättelsen för år 2022 föredrogs och godkändes.

 

Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2022 föredrogs och godkändes.

 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsplanen för år 2023 godkändes. Bilaga

 

 

Medlemsavgift 50 € och budgetförslaget för år 2023 godkändes. Bilaga

 

 

Till styrelsen för år 2023 valdes:

Ordförande                   Rabbe Ståhlberg

Viceordförande            Tage Ekberg    

Sekreterare                   Alf Wendelin   

Kassör                          Leif Ekberg    

Tävlingsledare              Tommy Öberg    

Suppleant                     Tom Holmén

Suppleant                     Viktor Enberg

 

 

Verksamhetsgranskare valdes: Karl-Erik Liljestrand och Göran Dahlqvist.

Till suppleant för verksamhetsgranskarna valdes Peter Öberg.

 

 

Årsmötet avslutades kl. 19.04.

 

 

 

 

Mötesordförande Rabbe Ståhlberg         Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg                 Protokolljusterare Tage Ekberg