EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.           ÅRSMÖTESPROTOKOLL

FO-nummer:  3023586-3

Alf Wendelin +358 400475660                 Ekenäs

alf.wendelin@dlc.fi

Sundwallsvägen 1                                     22.02.2024.  18:00

10650 EKENÄS                                         

 

Plats:            UNCAN, 10600 EKENÄS.

 

Närvarande: Tommy Öberg, Leif Ekberg, Tage Ekberg, Tom Holmén,

Rabbe Ståhlberg, Alf Wendelin.

 

 

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade årsmötet kl 18:00.

 

Prisutdelning:

Årstävlingen 2023:           1. Rabbe Ståhlberg 31,0.   2. Leif Ekberg 23,0.

3. Tom Holmén 19,0.

 

15’+ 0”:                          1. Rabbe Ståhlberg 15,0.   2. Leif Ekberg 13,5.

3. Tom Holmén 11,0.

 

5’+3”:                             1. Rabbe Ståhlberg 23,0.   2. Alf Wendelin 15,0. 

3. Tom Holmén 14,0.

 

5’+ 0”:                            1. Rabbe Ståhlberg 35,0.   2. Leif Ekberg 17,0.

3. Tommy Öberg 15,0. 

 

3’+ 2”:                            1. Rabbe Ståhlberg 28,5.   2. Leif Ekberg 19,5.  

3. Tom Holmén 17,0.

 

 

 

Val av mötesfunktionärer: Ordf. Rabbe Ståhlberg.   Sekr. Alf Wendelin.

Protokolljusterare och rösträknare: Leif Ekberg och Tage Ekberg.

 

Årsmötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört.

 

Arbetsordningen för årsmötet godkändes.

 

Verksamhetsberättelsen för år 2023 föredrogs och godkändes.

 

Bokslutet och revisionsberättelsen för år 2023 föredrogs och godkändes.

 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

 

Verksamhetsplanen för år 2024 godkändes. Bilaga.

 

 

Medlemsavgiften, inskrivningsavgiften och budgetförslaget

för år 2024 godkändes. Bilaga.

 

 

Till styrelsen för år 2024 valdes:

 

Ordförande                    Rabbe Ståhlberg

Viceordförande           Tage Ekberg

Sekreterare                   Rabbe Ståhlberg

Kassör                           Leif Ekberg

Tävlingsledare              Tommy Öberg

Suppleant                               Tom Holmén

Suppleant                               Viktor Enberg

 

 

Verksamhetsgranskare valdes: Göran Dahlqvist och Alf Wendelin.

Till suppleant för verksamhetsgranskarna valdes Peter Öberg.

 

 

Årsmötet avslutades kl. 18.43.

 

 

 

 

Mötesordförande Rabbe Ståhlberg   Mötessekreterare Alf Wendelin

 

 

 

 

Protokolljusterare Leif Ekberg            Protokolljusterare Tage Ekberg