Bokföring år 2021 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
EkSb-BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVG. TÄVL.VERKS. ING. BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
                       
01.01. Ingående balans från 2020 1112,63   60,00                 1172,63
01.28. Wi-Box, Bröd till årsmötet 1       12,00 12,00              
01.28. Ekenäs Bowlingk, hyra årsm. 2       18,50 18,50              
01.28. Gravering av pokaler, Broman 3       25,00         25,00      
01.29. Serviseavgift Ek.Sparbank 4   11,20     11,20              
01.31. Patent o. Regist.styrelsen 5       3,22 3,22              
02.15. Medlemsavgift, Ekberg Leif 6     25,00         25,00        
02.15. Adress Stig Miettinen 7       12,50 12,50              
02.18. Patent o. Regist.styrelsen 8       20,00 20,00              
02.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 9   8,70     8,70              
03.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 10   8,50     8,50              
04.21. Medlemsavgift, Öberg Tommy 11     25,00         25,00        
04.21. Medlemsavgift, Öberg Peter 12     25,00         25,00        
04.21. Medlemsavgift, MiettinenLarry 13     25,00         25,00        
04.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 14   2,50     2,50              
05.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 15   2,50     2,50              
06.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 16   2,50     2,50              
07.13. One.com, Hemsida 17       101,52 101,52              
07.20. Kontantutag från Sp.Banken 18   120,00 120,00                  
07.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 19   2,50     2,50              
08.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 20   5,00     5,00              
09.02. Medlemsavgift, Holmén Tom 21     25,00         25,00        
09.02. Medlemsavgift, Ekberg Tage 22     25,00         25,00        
09.06. Medlemsavg.,StåhlbergRabbe 23 25,00             25,00        
09.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 24   2,50     2,50              
10.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 25   5,20     5,20              
11.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 26   2,50     2,50              
12.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 27   2,50     2,50              
                       
Summa 1137,63 176,10 330,00 192,74 223,84 0,00 0,00 175,00 25,00 0,00 0,00 1172,63
                       
Skillnad   961,53   137,26   223,84 175,00     25,00 1172,63  
                       
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2021
Tävlingsverksamhet -25,00 -25,00
Spelaravgifter
Medlemsavgifter 175,00 175,00
Verksamhet -167,74 -167,74
Hyror (199,99EU --> 2022)
Bankavgifter -56,10 -56,10
           
Summa -248,84 175,00 -73,84
           
Årsförlustst 2021 -73,84
           
Balansräkning per 31.12.2021
Vinst från tidigare år 1172,63
Förlust för år 2021 -73,84 Ordförande:
Rabbe Ståhlberg
Summa 1098,79
  Kassör:
Leif Ekberg
Kassa 137,26
Ekenäs Sparbank 961,53
Verksamhetsgranskare:
Summa 1098,79 Göran Dahlqvist
 
Verksamhetsgranskare:
Karl-Erik Liljestrand