Bokföring år 2022 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
EkSb-BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVG. TÄVL.VERKS. ING. BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
                       
01.01. Ingående balans från 2021 961,53   137,26                 1098,79
01.19. Kontantutag från Sp.Banken 1   200,00 200,00                  
01.19. Raseborgs Kulturinstitut 2       199,99 199,99              
01.21. Gravering av pokaler, Broman 3       36,00 36,00              
01.27. Ekenäs Bowlingk, hyra årsm. 4       35,00 35,00              
01.27. Medlemsavgift, Ekberg Tage 5     50,00         50,00        
01.27. Medlemsavgift, Ekberg Leif 6     50,00         50,00        
01.27. Medlemsavgift, Enberg Viktor 7     50,00         50,00        
01.27. Medlemsavgift, MiettinenLarry 8     50,00         50,00        
01.27. Medlemsavgift, Öberg Peter 9     50,00         50,00        
01.27. Medlemsavgift, Öberg Tommy 10     50,00         50,00        
01.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 11   2,50     2,50              
02.24. Medlemsavgift, Holmen Tom 12     50,00         50,00        
02.28. Serviseavgift Ek.Sparbank 13   5,00     5,00              
03.22. Serviseavgift Ek.Sparbank 14   2,50     2,50              
04.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 15   2,50     2,50              
05.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 16   2,50     2,50              
06.26. Raseborgs Kulturinstitut 17       149,99 149,99              
06.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 18   2,50     2,50              
07.26. Kontantutag från Sp.Banken 19   120,00 120,00                  
08.02. One.com, Hemsida 20       120,00 120,00              
07.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 21   2,50     2,50              
08.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 22   5,50     5,50              
09.05. Medlemsavg.,StåhlbergRabbe 23 50,00             50,00        
09.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 24   2,50     2,50              
09.07. Startavgift ÅmSK 15+0 25       50,00         50,00      
10.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 26   6,00     6,00              
11.28. Serviseavgift Ek.Sparbank 27   2,50     2,50              
                       
Summa 1011,53 356,50 807,26 590,98 577,48 0,00 0,00 400,00 50,00 0,00 0,00 1098,79
                       
Skillnad   655,03   216,28   577,48 400,00     50,00 1098,79  
                       
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2022
Tävlingsverksamhet -50,00 -50,00
Spelaravgifter
Medlemsavgifter 400,00 400,00
Verksamhet -540,98 -540,98
Utestånde fordringar
Bankavgifter -36,50 -36,50
           
Summa -627,48 400,00 -227,48
           
Årsförlustst 2022 -227,48
           
Balansräkning per 31.12.2022
Vinst från tidigare år 1098,79
Förlust för år 2022 -227,48 Ordförande:
Rabbe Ståhlberg
Summa 871,31
  Kassör:
Leif Ekberg
Kassa 216,28
Ekenäs Sparbank 655,03
Verksamhetsgranskare:
Summa 871,31 Göran Dahlqvist
 
Verksamhetsgranskare:
Karl-Erik Liljestrand