Bokföring år 2023 EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
EkSb-BANK KASSA VERKSAMHET MEDLEMSAVG. TÄVL.VERKS. ING. BALANS
Datum Text Nr Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit
                       
01.01. Ingående balans från 2022 655,03   216,28                 871,31
02.02. Wi-Box, bröd till årsmötet 1       15,60 15,60              
02.02. Medlemsavgift, Ekberg Tage 2     50,00         50,00        
02.02. Medlemsavgift, Ekberg Leif 3     50,00         50,00        
01.31. Serviseavgift Ek.Sparbank 4   2,50     2,50              
02.16. Medlemsavgift, Holmen Tom 5     50,00         50,00        
02.28. Serviseavgift Ek.Sparbank 6   2,50     2,50              
03.31. Serviseavgift Ek.Sparbank 7   2,50     2,50              
04.13. Medlemsavg.,StåhlbergRabbe 8     50,00         50,00        
04.28. Serviseavgift Ek.Sparbank 9   2,50     2,50              
05.31. Serviseavgift Ek.Sparbank 10   2,50     2,50              
06.06. Raseborgs Kulturinstitut 11       149,99 149,99              
06.22. Medlemsavg., Miettinen Larry 12     50,00         50,00        
06.20. Medl., Öberg Tommy, Peter 13 100,00             100,00        
06.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 14   2,50     2,50              
06.29. Medl.avg., Bergman Thomas 15 50,00             50,00        
07.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 16   6,50     6,50              
08.24. One.com, Hemsida 17       250,32 250,32              
08.28. Serviseavgift Ek.Sparbank 18   2,50     2,50              
09.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 19   2,50     2,50              
10.26. Serviseavgift Ek.Sparbank 20   2,50     2,50              
11.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 21   2,50     2,50              
12.27. Serviseavgift Ek.Sparbank 22   2,50     2,50              
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Summa 805,03 34,00 466,28 415,91 449,91 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 871,31
                       
Skillnad   771,03   50,37   449,91 400,00     0,00 871,31  
                       
EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.
Resultaträkning per 31.12.2023
Tävlingsverksamhet
Spelaravgifter
Medlemsavgifter 400,00 400,00
Verksamhet -449,91 -449,91
Fordringar
Bankavgifter -34,00 -34,00
           
Summa -483,91 400,00 -83,91
           
Årsförlustst 2023 -83,91
           
Balansräkning per 31.12.2023
Vinst från tidigare år 871,31
Förlust för år 2023 -83,91 Ordförande:
Rabbe Ståhlberg
Summa 787,40
  Kassör:
Leif Ekberg
Kassa 16,37
Ekenäs Sparbank 771,03
Verksamhetsgranskare:
Summa 787,40 Göran Dahlqvist
 
Verksamhetsgranskare:
Karl-Erik Liljestrand