Ekenäs Schakklubb r.f.
 31.12.2019
BALANSRÄKNING
Aktiva
 
RÖRLIGA AKTIVA
Kassa och bank
Kassa       253,76
Sparbanken FI62 4170 0010 0297    1 255,11    1 508,87    1 508,87
   1 508,87
Passiva
EGET KAPITAL
Bal.vinst/förlust fr. tid. räkenskapperioden
Vinst/förl. tid. räkenskapsper    1 831,08    1 831,08
Räkenskaper vinst/förlust -    371,37    1 459,71
 
FRÄMMANDE KAPITAL
Kortfristiga
Övriga skulder
Resultatregleringar/kortfrist.         49,16         49,16         49,16
   1 508,87
 1.1.2019-31.12.2019
RESULTATRÄKNING
Ordinarie verksamhet
Intäkter
Intäkter
Medlemsavgifter         70,00         70,00         70,00
        70,00
Kostnader
Övriga kostnader
Avgifter till förbundet -       70,00
Turneringsavgifter -       80,00 -    150,00 -    150,00
Överskott/underskott -       80,00
Tillförda medel
Kostnader
Bankavgifter -       86,20
Marknadsföring -    116,01
Övriga kostnader -       89,16 -    291,37 -    291,37
Överskott/underskott -    371,37
Räkenskapsperiodens resultat -    371,37