Ekenäs Schackklubb r.f.

 

 

 

 

Budgetförslag för år 2021-01-07

 

 

 

 

Intäkter

 

Medlemsavgifter              350€

 

 

 

 

Utgifter

 

 

Medlemsavgifter               70€

Tävlingsverksamhet        280€