Ekenäs Schackklubb r.f.

27.01-2022

 

 

 

Budgetförslag för år 2022

 

 

INTÄKTER

 

Medlemsavgifter                    10 * 50 € = 500 €

 

 

UTGIFTER

 

Verksamhet:

Hyra UNCAN         500 €

Internet hemsida     135 €

Bankutgifter             65 €

Diverse kostnader   100 €  à     Summa:  800 €   

 

 

 

Eget kapital                                                300 €

 

 

Ansöker om bidrag från bl.a. Raseborgs stad, Ekenäs Sparbank, Aktia ...