Ekenäs Schackklubb r.f.

02.02-2023

 

 

 

Budgetförslag för år 2023

 

 

INTÄKTER

 

Medlemsavgifter                    10 * 50 € = 500 €

 

 

UTGIFTER

 

Verksamhet:

Hyra UNCAN         450 €

Internet hemsida     250 €

Bankutgifter             40 €

Diverse kostnader   100 €  à     Summa:  840 €   

 

 

 

Eget kapital                                                340 €

 

 

Ansöker om bidrag från bl.a. Raseborgs stad, Ekenäs Sparbank, Aktia ...?