Ekenäs Schackklubb r.f.

 

 

 

 

 

Budgetförslag för år 2018

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

Understöd

150

Medlemsavgifter

280

Tävlingsverksamhet

36

 

------------------

Summa

466

 

==========

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Medlemsavgifter

70

Tävlingsverksamhet

240

Verksamhet

156

 

------------------

Summa

466

 

 

==========

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar:

 

 

 

Medlemsavgiften föreslås bli 40 € samt 20 € för juniorer och studerande.

 

 

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

 

 

 

 

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

 

 

 

Klubben betalar startavgiften för två lag till FM i lagblixt och till ÅmSK:s lagtävling 15+15 min.