Ekenäs Schackklubb r.f.

 

 

 

 

 

Budgetförslag för år 2020

 

 

 

 

Intäkter

 

 

 

Understöd

200

Medlemsavgifter

70

Tävlingsverksamhet

36

 

------------------

Summa

306

 

==========

 

 

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Medlemsavgifter

70

Tävlingsverksamhet

180

Verksamhet

56

 

------------------

Summa

306

 

 

==========

 

 

 

 

 

 

Anmärkningar:

 

 

Ansökes om 200 € understöd från Ekenäs Sparbank.

 

 

Medlemsavgiften föreslås bli 10 € samt 10 € för juniorer och studerande.

 

 

Ständigt medlemskap föreslås kosta 400 €.

 

 

 

 

Föreslås att ingen inskrivningsavgift uppbärs.

 

 

 

 

Klubben betalar startavgiften för ett lag till FM i lagblixtoch och till ÅmSK:s lagtävling 15+15 min.