EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2023

 

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                     Rabbe Ståhlberg   

Viceordförande               Tage Ekberg      

Sekreterare                     Alf Wendelin     

Kassör                            Leif Ekberg     

Tävlingsledare                 Tommy Öberg      

Suppleant                        Tom Holmén

Suppleant                        Viktor Enberg

 

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Verksamhetsgranskare                             Karl-Erik Liljestrand

Verksamhetsgranskare                             Göran Dahlqvist

Suppleant för verksamhetsgranskare        Peter Öberg

 

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 98:e för klubben.

 

 

Interna tävlingsprogrammet har delvis spelats på Lichess.org och på f.d. Ungdomsgården.

Ordinarie spelkväll var torsdagar. Klubben spelat turneringarna delvis på netet, lichess.org/team/eksk.

Månadsblixtarna 5’+0”, 3’+2”, 5’+3” och snabbschack 15’+0” tävlingarna var öppna turneringar under hela verksamhetsåret.

 

Klubben gjorde en förlust på 83,91 €. Klubben tillgångar är 787,40 €.

 

 

 

            Tävlingsverksamhet

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2023 var; 15’+0”, 5’+3”, 5’+0”och 3’+2”.

 

I 15'+0” segrade Rabbe Ståhlberg med 15,0 poäng. Tvåa var Leif Ekberg med 13,5 poäng och trea var Tom Holmén med 11,0 poäng.

 

I  5’+3” segrade Rabbe Ståhlberg med 23,0 poäng. Tvåa var Alf Wendelin med 15,0 poäng och trea var Tom Holmén med 14,0 poäng.

 

I  5’+0” segrade Rabbe Ståhlberg med 35,0 poäng. Tvåa var Leif Ekberg med 17,0 poäng och trea var Tommy Öberg med 15,0 poäng.

 

I  3´+2” segrade Rabbe Ståhlberg med 28,5 poäng. Tvåa var Leif Ekberg med 19,5 poäng och trea var Tom Holmén med 17,0 poäng.

 

I årstävlingen segrade Rabbe Ståhlberg med 31,0! poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Leif Ekberg  med 23,0 poäng

och trea blev Tom Holmén med 19,0 poäng.

 

Då klubbens verksamhet flyttade ”ut” på netet deltog klubben i lagtävlingar för blixt och snabbschack. EkSK har spelat i bl.a.

Megaliigan och TAJ hela året, och med bra framgångar både personligt och i lag. Alla resultat finns på hemsidan, Arkiv.

 

Nationella tävlingar

 

På individuell nivå har deltagandet utåt varit ytterst begränsat, samarbetet med Karis URA schacksektion har delvis fortsatt på tisdagar.

 

Övriga resultat och händelser finns på klubbens hemsida, eksk.fi.

 

 

Ekenäs 31.12.2023

 

 

 

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg     Sekreterare Alf Wendelin