Ekenäs Schackklubb r.f.

 

EkSK Verksamhetsplan för år 2022

 

 

Spelprogram:

 

På grund av Korona epedemin är det omöjligt att fastställa ett defenitivt spelprogram, men målsättningen är att spela månatligen januari – april och september - december:

 

Första torsdagen  5’+0",  II 5'+3",  III 3'+2" och  IV 15’+0".

 

 

2022 spelas EkSK:s tävlingar på LiChess.org eller på Ungdomsgården, torsdagar 18:30

 

Anmälan senast 17:00 på via "WhatsApp EkSK".

 

Alla tävlingar är öppna.

 

 

 

I övrigt angående spelverksamheten besluter ordförande och tävlingschefen om verksamheten, med beaktande av pandemin och övriga bestämmelser.

 

Vi strävar efter att, om möjligt, följa riktlinjerna i Verksamhetsplanen för år 2021, med förändringar ovan nämnt.

 

 

 

 

 

 

To 27.01.2022  18:00.  Årsmöte, Bowlinghallen.