Ekenäs Schackklubb r.f.

 

EkSK Verksamhetsplan för år 2023

 

 

Spelprogram:

 

Målsättningen är att spela månatligen januari – april

och september - december:

 

Första torsdagen  5’+0",  II 5'+3",  III 3'+2" och  IV 15’+0".

 

2023 spelas EkSK:s tävlingar på LiChess.org eller på f.d. UNCAN, torsdagar 18:30

 

Anmälan senast 17:00 på via "WhatsApp EkSK".

 

Alla tävlingar är öppna.

 

 

 

I övrigt angående spelverksamheten besluter ordförande och tävlingschefen om verksamheten, med beaktande av situationen och övriga bestämmelser.

 

Vi strävar efter att, om möjligt, följa riktlinjerna i Verksamhetsplanen för år 2021, med förändringar ovan nämnt.

 

 

 

 

 

 

To 02.02.2023  18:30.  Årsmöte, f.d. UNCAN.