Ekenäs Schackklubb r.f.

 

EkSK Verksamhetsplan för år 2024

 

 

Spelprogram:

 

Målsättningen är att spela månatligen februari – april och september - november:

 

Turneringarnas speltider  5’+0" och 3'+2".

 

2024 spelas EkSK:s tävlingar på LiChess.org eller på Ungdomsgården, torsdagar 18:30

 

Anmälan senast 17:00 på via "WhatsApp EkSK".

 

Alla tävlingar är öppna.

 

 

I övrigt angående spelverksamheten besluter ordförande och tävlingschefen om verksamheten.

 

Vi strävar efter att, om möjligt, följa riktlinjerna i Verksamhetsplanen för år 2021, med förändringar ovan nämnt.

 

 

Styrelsen för 2024 utreder EkSK:s nuvarande hemsidas fortsättning.

 

 

Styrelsen för år 2024 har fullmakt av årsmötet att uppgöra ett ändringsförslag till Ekenäs SK:s stadgar, angående styrelsens sammansättning.

För att fastställa ändringsförslaget sammankallas EkSK:s medlemmar till ett extraordinarie möte, enligt EkSK:s stadga.

 

 

 

 

 

To 22.02.2024  18:30.  Årsmöte, UNCAN.