EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 28.01.2021

 

 

 1. Öppnande av årsmötet.

 

 1. Prisutdelning för mästerskapen år 2020.

 

 1. Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare

-         2 rösträknare

 

 1. Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

 1. Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

 1. Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2020.

 

 1. Föredragning och godkännandet av bokslutet 2020 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

 1. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

9.        Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2021 (bilaga).

 

10.     Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2021 och

      Fastställandet av budgeten för år 2021 (bilaga).

 

 1. Fastställandet av användningsrätter för Ekenäs Schackklubb rf:s bankkonto på Ekenäs

      Sparbank.

 

 1. Val av styrelse för år 2021:

-         ordförande

-         viceordförande

-         sekreterare

-         kassör

-         tävlingsledare

-         två styrelsesuppleanter?

 

 1. Val av 2 verksamhetsgranskare samt en suppleant för verksamhetsgranskarna 2021.

 

 1. Avslutande av årsmötet.