EKENÄS  SCHACKKLUBB  R.F.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA VID ÅRSMÖTET 22.02.2024

 

 

 

1.     Öppnande av årsmötet.

 

2.     Prisutdelning för mästerskapen år 2023.

 

3.     Val av mötesfunktionärer:

-         ordförande

-         sekreterare, om klubbens sekreterare ej är på plats

-         2 protokolljusterare och rösträknare

 

4.     Konstateras mötets lagliga sammankallande och beslutförhet.

 

5.     Godkännandet av arbetsordningen för årsmötet.

 

6.     Föredragning och godkännandet av verksamhetsberättelsen för år 2023.

 

7.     Föredragning och godkännandet av bokslutet 2023 samt föredragning av revisionsberättelsen.

 

8.     Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen.

 

9.     Fastställandet av verksamhetsplanen för år 2024 (bilaga).

 

10. Fastställandet av inskrivningsavgiften och medlemsavgiften för år 2024 och

      fastställandet av budgeten för år 2024 (bilaga).

 

11. Val av styrelse för år 2024:

a.     Ordförande                    (2023: Rabbe Ståhlberg)

b.    Viceordförande                    (2023: Tage Ekberg)

c.     Sekreterare                    (2023: Alf Wendelin)

d.    Kassör                                    (2023: Leif Ekberg)

e.     Tävlingsledare                    (2023: Tommy Öberg)

f.      två styrelsesuppleanter   (2023: Tom Holmén och Viktor Enberg)

 

12. Val av 2 verksamhetsgranskare (2023: Karl-Erik Liljestrand, Göran Dahlqvist)

samt en suppleant för verksamhetsgranskarna 2024  (2023: Peter Öberg).

 

13. Avslutande av årsmötet.