EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            04.01.2018

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                04.01.2018 kl. 18.00

Närvarande:   Rabbe Ståhlberg, Tommy Öberg, Viktor Enberg, Tage Ekberg och Alf Wendelin.

 

 

§

1.       Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade mötet kl. 18:00,24.

 

2.       FSF:s ordförandes och verksamhetschefs meddelanden till klubbarna behandlades.

          Andemeningen i meddelandena var att licenserna betalas så snabbt som möjligt.

 

3.       Fortsättningen för klubbens spellokal på Ungdomsgården diskuterades.

          Ordförande berättade att inget ännu hörts, och i februari skall ärendet tas upp hos stadsstyrelsen.

 

4.       Samarbetet med Karis URA under 2017 har i stort varit positivt.

          Beslöts att vi är villiga att fortsätta samarbeta under 2018.

 

5.       Skolschackturneringen, som spelas mars – april, har brist på funktionärer.

          Då datum för turneringen är klar, utreder vi vem som har möjlighet att ställa upp.

         

6.         Viktor föreslog att vi anhåller från Sparbanken om verksamhetsbidrag på 150,00 euro.

          Viktor skrev ansökan, och EkSK beviljades 150 euro i understöd för nya klockor.

 

7.       Klubben beställde 6 klockor från Kina, de anlände 27.12.2017. Pris ca. 136 euro.

 

8.       EkSK:s eget ”SELO” används inte, då det inte kan användas i ChessResults system.

 

9.       Pokalernas gravering för 2017 sköts av Viktor.

 

10.     Årsmötet för 2018 hålles 25.01.2018 kl. 18:30.

 

11.     Styrelsens förslag till årsmötet 2018:

1.      Spelprogrammet följer tidigare års grundide.

2.      Klubben betalar startavgiften till FSF:s lagblixt och ÅmSK:s lagspel 15+15 min.

3.      Medlemsavgiften blir samma som 2017, m.a.o. 40 euro.

4.      Styrelsemedlemmarna för 2017 lovade ställa sig till förfogande även 2018.

 

12.     Kassören presenterade bokföringen för 2017, vilken visade en vinst på 31,40.

          Betalningen av klockorna från Kina sker på 2018, 136 € + eventuell MOMS 33 €.

 

13.     Ordförande Rabbe Ståhlberg avslutade mötet kl. 18.42,14.

 

 

 

 

Ordförande  Rabbe Ståhlberg                                          Sekreterare   Alf Wendelin