EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                                  STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            14.01.2016

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                14.01.2016 kl. 17.30

Närvarande:   Tommy Öberg, Thomas Bergman, Leif Ekberg och Alf Wendelin

 

 

§

1.       Ordförande Thomas Bergman öppnade mötet kl 17.40.

 

2.       Alf Wendelin presenterade resultatet och bokföringen för 2015.

 

3.       Budgetplanen för 2016 uppgörs av kassören.

          Verksamhetsplanen för 2016 uppgörs av sekreteraren.

         Klubben betalar startavgiften till VNSD:s 15+15 lag. Inga reseersättningar betalas.

          Styrelsen kan betala startavgiften till Lag FM i blxt.

         Medlemsavgift 40 / 20 €. Ständig medlem 400 €. Ingen inskrivningsavgift.

          Ingen spelavgift uppbärs på spelkvällarna.

         Verksamheten fortsätter på spelkvällarna såsom 2015

          Styrelsen föreslår att klubben inte deltar i div. 3, på grund av brist på spelare till laget.

 

4.       Årsmötet arrangeras 28.01.2016 kl. 18.30.

 

5.       Ordförande Thomas Bergman avslutade mötet kl. 18.10.

 

 

 

 

 

 

Ordförande  Thomas Bergman                                         Sekreterare   Alf Wendelin