EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.                         STYRELSEMÖTESPROTOKOLL

Alf Wendelin                                                                   Ekenäs

Sundwallsvägen 1                                                            10.01.2019

10650 EKENÄS

 

 

 

Plats:              Ekenäs Schackklubbs spellokal

Tid:                10.01.2019 kl. 18:00

Närvarande:   Rabbe Ståhlberg, Tommy Öberg, Tage Ekberg och Alf Wendelin,

från 18:30 Viktor Enberg.

 

 

§

 

1.       Ordförande Rabbe Ståhlberg öppnade mötet kl. 18:10.

 

2.       ”Fjolåret var inget undantag beträffande närschacksturneringen, restmatcher finns ännu ospelade. Tävlingschefen och sekreteraren har diskuterat problemet, och föreslår att närschacksturneringen faller bort 2019, och i stället utvidgas 20+20 min. till 8 spelkvällar och tar närschackets plats i årstävlingen.

          3+2 blixt tas med som årstävling enligt tidigare 20+20:s principer.”

          Mötet godkände förslaget.

 

3.       Närschackspokalen tillfaller segraren i närschacksturneringen år 2018 för evigt.

 

4.       Samarbetet med Karis URA under 2018 har i stort varit positivt.

          Beslöts att vi är positivt inställda till samarbeta också under 2019.

         

5.       Pokalerna samlas in för gravering för 2018 på torsdag 17.01.2019.

 

6.       Årsmötet för 2019 hålles 31.01.2019 kl. 18:30.

 

7.       Styrelsens förslag till årsmötet 2019:

1.      Spelprogrammet följer tidigare års grunder, med förändringar enligt § 2.

2.      Klubben betalar startavgiften till FSF:s lagblixt och ÅmSK:s lagspel 15+15 min.

3.      Medlemsavgiften 2019 blir 10 euro.

4.      Styrelsemedlemsposternas förslag för 2019 är ännu öppen, utredning görs.

 

8.       Kassören presenterade bokföringen för 2018, vilken visade en förlust på 285 €.

 

9.       Ordförande Rabbe Ståhlberg avslutade mötet kl. 18:40.

 

 

 

 

Ordförande  Rabbe Ståhlberg                                          Sekreterare   Alf Wendelin