EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2021

 

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande           Rabbe Ståhlberg   

Viceordförande     Tage Ekberg      

Sekreterare            Alf Wendelin    

Kassör                  Leif Ekberg     

Tävlingsledare       Tommy Öberg      

Suppleant              Tom Holmén

Suppleant              Larry Miettinen

 

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                 Karl-Erik Liljestrand

Revisor                 Göran Dahlqvist

Revisorssuppleant  Peter Öberg

 

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 96:e för klubben.

 

Spelåret 2021 var också ytterst exceptionellt på grund av corona pandemin. Sammankomster har delvis varit förbjudna. Det har betytt att spelkvällar face mot face har delvis varit förbjudna.

 

Interna tävlingsprogrammet har delvis spelats på Lichess.org och på Ungdomsgården.

Ordinarie spelkväll var torsdagar. Klubben spelat turneringarna delvis på netet, lichess.org/team/eksk.

Månadsblixtarna 5'+0", 3’+2”, 2’+12” och snabbschack  20’+0” tävlingarna var öppna turneringar under hela verksamhetsåret.

 

Klubben gjorde en förlust på 273,83€. Klubben tillgångar är 898,80 € (Beaktar obetald hyra på hösten 2021).

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2021 var; 20’+0” sex deltävlingar, 2’+12”  sju deltävlingar, 5’+0” sju deltävlingar och 3’+2” åtta deltävlingar.

 

I  20'+0” segrade Tommy Öberg med 22,0 poäng / 30 möjliga. Tvåa med 17,0  poäng Rabbe Ståhlberg och trea var Leif Ekberg med 16,0 poäng.

 

I  2’+12” segrade Tommy Öberg med 27,0 poäng / 35 möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg och Larry Miettinen 

med 18,0.

 

I 5’+0” segrade Rabbe Ståhlberg med 23,0 poäng / 35 möjliga. Tvåa med 21,0 var Larry Miettinen och Leif Ekberg.

 

I 3+2 min. segrade Tommy Öberg med 24,0 poäng / 40 möjliga. Tvåa var Larry Miettinen med 20,5. Trea var Leif Ekberg med 19,5 poäng.

 

I årstävlingen segrade Tommy Öberg med 28,0 poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Rabbe Ståhlberg med 24,5 poäng och trea blev Larry Miettinen med 24,0 poäng.

 

Då klubbens verksamhet flyttade ”ut” på netet deltog klubben i lagtävlingar för blixt och snabbschack. EkSK har spelat i högsta serien, Megaliiga, hela året förutom i 3 veckor. Till lagen har anslutit sig några nya spelare. Alla resultat finns på hemsidan, Arkiv.

 

Nationella tävlingar

 

På individuell nivå har deltagandet utåt varit ytterst begränsat, samarbetet med Karis URA schacksektion har delvis fortsatt på tisdagar.

 

Övriga resultat och händelser finns på klubbens hemsida, eksk.fi.

 

 

Ekenäs 31.12.2021

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg     Sekreterare Alf Wendelin