EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2022

 

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande         Rabbe Ståhlberg   

Viceordförande     Tage Ekberg      

Sekreterare         Alf Wendelin    

Kassör              Leif Ekberg     

Tävlingsledare     Tommy Öberg      

Suppleant        Tom Holmén

Suppleant        Viktor Enberg

 

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Verksamhetsgranskare             Karl-Erik Liljestrand

Verksamhetsgranskare            Göran Dahlqvist

Suppleant för verksamhetsgranskare Peter Öberg

 

 

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 97:e för klubben.

 

Spelåret 2022 var också exceptionellt på grund av corona pandemin. Sammankomster har delvis varit förbjudna. Det har betytt att spelkvällar face mot face har delvis varit förbjudna.

 

Interna tävlingsprogrammet har delvis spelats på Lichess.org och på f.d. Ungdomsgården.

Ordinarie spelkväll var torsdagar. Klubben spelat turneringarna delvis på netet, lichess.org/team/eksk.

Månadsblixtarna 5’+0”, 3’+2”, 5’+3” och snabbschack 15’+0” tävlingarna var öppna turneringar under hela verksamhetsåret.

 

Klubben gjorde en förlust på 227,48€. Klubben tillgångar är 871,31 €.

 

 

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2022 var; 15’+0” sju deltävlingar, 5’+3” åtta deltävlingar, 5’+0” åtta deltävlingar och 3’+2” sex deltävlingar.

 

I 15'+0” segrade Rabbe Ståhlberg med 27,5 poäng / 35 möjliga. Tvåa var Leif Ekberg med 22,0 poäng och trea var Tommy Öberg med 19,0 poäng.

 

I  5’+3” segrade Rabbe Ståhlberg med 28,0 poäng / 40 möjliga. Tvåa var Tommy Öberg med 27,0 poäng och trea var Leif Ekberg med 19,0 poäng.

 

I  5’+0” segrade Rabbe Ståhlberg med 33,5 poäng / 40 möjliga. Tvåa var Tommy Öberg med 29,5 poäng och trea var Leif Ekberg med 17,5 poäng.

 

I  3´+2” segrade Leif Ekberg med 17,5 poäng / 30 möjliga. Tvåa var Tom Holmén med 16,5 poäng och trea var Rabbe Ståhlberg med 15,0 poäng.

 

I årstävlingen segrade Rabbe Ståhlberg med 29,0 poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Leif Ekberg  med 26,0 poäng och trea blev Tommy Öberg med 24,0 poäng.

 

Då klubbens verksamhet flyttade ”ut” på netet deltog klubben i lagtävlingar för blixt och snabbschack. EkSK har spelat i Megaliigan hela året, och med första lagsegern i sista tävlingen för året. Alla resultat finns på hemsidan, Arkiv.

 

Nationella tävlingar

 

På individuell nivå har deltagandet utåt varit ytterst begränsat, samarbetet med Karis URA schacksektion har delvis fortsatt på tisdagar.

 

Åminnefors SK arrangerade 15´+0” 4-mannalags turnering 17.09.2022 med 11 lag. EkSK deltog med ett lag, 21p/40p:

Bord 1. Rabbe Ståhlberg 5,0/10, 2. Leif Ekberg 4,5 ,

3. Tom Holmén 4,0 och 4. Alf Wendelin 7,5.

 

Övriga resultat och händelser finns på klubbens hemsida, eksk.fi.

 

 

Ekenäs 31.12.2022

 

Ordförande Rabbe Ståhlberg     Sekreterare Alf Wendelin