EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2020

 

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

 

Ordförande                          Rabbe Ståhlberg

Viceordförande                      Tage Ekberg

Sekreterare                          Viktor Enberg

Kassör                                 Viktor Enberg

Tävlingsledare                      Tommy Öberg

 

Övriga funktionärer under året har varit:

 

Revisor                                Karl-Erik Liljestrand

Revisor                                Göran Dahlqvist

Revisorssuppleant                      Peter Öberg

 

Allmänt

 

Verksamhetsåret var det 95:e för klubben.

 

Spelåret var ytterst exceptionellt på grund av corona pandemin. Sammankomster har i princip varit förbjudna. Det har betytt att spelkvällar face mot face har långt varit förbjudna.

 

Interna tävlingsprogrammet var igen detta år digert, och tomma spelkvällar fanns inte.

Ordinarie spelkväll var torsdagar. På grund av pandemin har klubben spelat turneringarna på netet, lichess.org/team/eksk.

Månadsblixtarna 5'+0", 3’+2”, 2’+12” och snabbschack  20’+0” tävlingarna var öppna turneringar under hela verksamhetsåret.

 

Klubben gjorde en förlust på 287,08 €. Klubben tillgångar är 1173,13 €.

 

Bemärkelsedagar:  Herman Friman 90 år.

 

 

 

Tävlingsverksamhet

 

Klubbens tävlingar

 

De tävlingar som hör till årstävlingen och spelades under 2020 var; 20’+0” åtta deltävlingar, 2’+12”  åtta deltävlingar, 5’+0” åtta deltävlingar och 3’+2” sju deltävlingar.

 

I  20'+0” segrade Tommy Öberg med 29,0 poäng / 30 möjliga. Tvåa med 23,0  poäng Rabbe Ståhlberg och trea var Alf Wendelin med 15,0 poäng.

 

I  2’+12” segrade Tommy Öberg med 26,5 poäng / 30möjliga. Tvåa var Rabbe Ståhlberg med 22,5 och trea Leif Ekberg med 19,0.

 

I blixt 5’+0” segrade Tommy Öberg med 26,5 poäng / 30 möjliga. Rabbe Ståhlberg med 25,0 poäng och trea var Leif Ekberg  med 19,0 poäng.

 

I blixt 3+2 min. segrade Tommy Öberg med 23,0 poäng / 30 möjliga. Tvåa var Leif Ekberg med 22,0. Trea var Tom Holmén med 16,5 poäng.

 

I årstävlingen segrade Tommy Öberg med 27,0 poäng / 31 möjliga. Tvåa blev Leif Ekberg med 26,5 poäng och trea blev Rabbe Ståhlberg med 22,0 poäng och delpoäng 65.

 

 

Då klubbens verksamhet flyttade ”ut” på netet deltog klubben i lagtävlingar för blixt och snabbschack med 10 lag och 3 eller 4 spelare i laget. Efter en tid i lägre serie steg EkSK till högsta serien, Megaliiga, var man spelade 14 veckoronder till årets slut.  I Nortern Rapid spelar laget I div. 1. Till lagen har anslutit sig några nya spelare. Alla resultat finns på hemsidan, Arkiv.

 

 

 

Nationella tävlingar

 

På individuell nivå har deltagandet utåt varit ytterst begränsat, samarbetet med Karis URA schacksektion har delvis fortsatt på tisdagar.

 

Övriga resultat och händelser finns på  klubbens hemsida, eksk.fi.

 

 

 

Ekenäs 31.12.2020

 

 

 

 

Rabbe Ståhlberg                                                    Alf Wendelin                       

Ordförande                                                                      Tf. sekreterare