EKENÄS SCHACKKLUBB R.F.

 

Verksamhetsplan för år 2020

 

 

Intern verksamhet

 

          Klubbmästerskap

 

-         20+20 min, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar max 5 ronder, parning med Swiss-Manager. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         2 min+12 sek/drag per spelare, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Varje deltävling omfattar max 9 ronder, parning med med Swiss-Manager. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         5+5 min blixt, 4 deltävlingar på våren och 4 på hösten. Dubbelrondig under 13 spelare. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         3 min+2 sek/drag blixt, 3 deltävlingar på våren och 3 på hösten. Dubbelrondig under 13 spelare. Alla spelar i samma grupp. Öppen.

-         Årstävlingen omfattar de 4 ovan nämnda tävlingsformerna. Poängberäkning och reglerna för årstävlingen finns på hemsidan: eksk.fi.

-         Parningen i klubbens interna tävlingar görs med Swiss-Manager enligt SELO-lista.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar.

-         Ekenäs öppna blixtmästerskap 5 + 5 min.

-         Ekenäs öppna mästerskap 15 + 15 min.

-         Julskinkstävling.

 

Utåtriktad verksamhet

 

          Schackförbundet

-         Deltagande i div 3 om intresse finns. För tillfället anser styrelsen att underlag inte finns.

-         Deltagande i FM-lagblixt om intresse finns.

-         I övrigt besluter styrelsen om övriga tävlingar och utreder, förrän anmälan till tävlingar, om underlag finns.

 

VästraNylands Schacktävlingar

-         Deltar i VästraNylands tävlingar om underlag och intresse finns.

-         Deltar som arrangörer på Raseborgs 9. skolmästerskap i Karis.

-         I sista hand befullmäktigas styrelsen att fatta beslut om arrangemangen.

 

Anmärkningar

 

-         Torsdag är ordinarie spelkväll. Verksamheten börjar kl 18.30 på torsdagar.

-         Första torsdagen i månaden spelas  2 min+12 sek/drag per spelare.

-         20+20 min spelas sista torsdag i månaden.

-         Tredje torsdagen spelas 5+5 min. månadsblixt.

-         3 min+2 sek blixt spelas i princip andra torsdagen i månaden, enligt möjlighet.

-         Blixtar, 2 min+12 sek/drag per spelare och 20+20 är öppna tävlingar.

-         Styrelsen besluter om uttagning till tävlingar.

-         Om godtagbart skäl föreligger kan styrelsen göra ändringar till spelprogrammet.

-          Styrelsen ges fullmakt att fatta beslut i löpande tävlingsärenden.